اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا طاهری
سردبیر: دکتر مهدی سهرابی
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس کارآمدی جمعی در ورزش


علی رضا بهرامی ; داریوش خواجوی ; محسن کاوسی اصلانشاه
 

تأثیر برنامه منتخب حرکتی بر مهارت‌های بینایی-حرکتی دانش آموزان 7-11 سال دارای اختلال هماهنگی رشدی


زهرا ابراهیمی ثانی ; محمدعلی اصلانخانی ; صغری ابراهیمی ثانی


 

مقایسۀ تأثیر تصویرسازی دستورالعمل کانون توجه بر عملکرد و یادگیری مهارت پرتاب دارت کودکان و بزرگ‌سالان


امیر حق‌خواه ; مهدی سهرابی ; حمیدرضا طاهری


 

 

 

تأثیر بازی­های بومی منتخب بر رشد اجتماعی و پرخاشگری کودکان 6 ساله


قباد محرابیان ; علی حیرانی ; پروانه شفیع نیا ; محسن کاوسی اصلانشاه


 

 

 

تأثیر شاخص دشواری بر یادگیری مهارت ظریف پرتاب دارت


روح‌الله طالبی ; حمیدرضا طاهری ; علی خیراندیش
 

تأثیر تصویرسازی ذهنی پتلپ (ثابت و متغیّر) بر حسِ حرکتِ مهارت پرتاب آزاد بسکتبال


محمد نادری ; علی رضا بهرامی ; داریوش خواجوی


 

مقایسه تعادل ایستای کودکان با اختلال هماهنگی رشدی (DCD) و عادی


صغری ابراهیمی ثانی ; محمود شیخ ; حسن سپهری بناب ; زهرا ابراهیمی ثانی